Le laboratoire d’animation : écrans d’épingles
Les ateliers sont destinés en priorité aux enfants venus voir un film au festival. Une preuve (ticket) pourra vous être réclamée.

Animatielabo : pinscreen
De ateliers zijn in de eerste plaats bestemd voor kinderen die een film kijken op het festival. Een bewijs hiervan (ticket) kan u worden gevraagd.
Inscrire/Inschrijving
 
Prénom et nom de l'enfant
Voornaam en naam van het kind *

 
Code postal
Postcode *

 
Âge
Leeftijd *

 
Langue
Taal *


 
Choix atelier
Atelier keuze

Merci de cocher votre choix (1 choix par enfant)
Gelieve uw keuze aan te duiden (1 keuze per kind)
 
Vendredi - Vrijdag 16/02


 
Samedi - Zaterdag 17/02


 
Dimanche - Zondag 18/02


 
Je confirme sur l'honneur que mon enfant a plus de 5 ans
Ik verklaar dat mijn kind 5 jaar of ouder is *


 
Je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des modalités liées à l'atelier d'initiation à l'animation de Zorobabel.
Prénom et nom de l'adulte responsable
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de praktische modaliteiten, bovenaan het formulier.
Voornaam en naam van de verantwoordelijke volwassene *

 
Numéro où l'on peut me joindre
Nummer waarop de verantwoordelijke bereikbaar is *

 
Désirez-vous être tenu au courant des activités futures de Zorobabel et d'Anima ?
Wens je op de hoogte te blijven van de toekomstige activiteiten van Zorobabel en Anima ?


*

     
Merci pour votre inscription !
Vous recevrez une confirmation par email.

Bedankt voor uw inschrijving.
U ontvangt een bevestiging via email.

Powered by Typeform
Powered by Typeform